Organisatiecomité

Het organisatiecomité wordt gevormd door de bestuursleden van de stichting en een aantal vertegenwoordigers van diverse Culemborgse verenigingen die alles met water te maken hebben.

Bestuur
• C.T. (Kees) van der Linden – voorzitter
• A. (Arie) Lemstra – secretaris
• P.B.W. (Bernard) Wammes – penningmeester
• A.P. (Arthur) Becht – lid
• C. (Conny) Smits – lid

Leden
• Ben van Dijk – Triton Scouting
• Jan van Doorn – Watersportvereniging De Helling
• Don Hendrikse – Culemborgse Reddingsbrigade
• Piet Jägers – onafhankelijk lid
• Leo de Leeuw – onafhankelijk lid
• René Lemstra – ZC’90
• Astrid Lucassen – ZC’90
• Rob van Munster – Culemborgse Reddingsbrigade