Nederlandse Triathlon Bond

Contactpersoon NTB:
Christie Brouwer
christie.brouwer@nedtriathlonbond.org

Nederlandse Triathlon Bond Mogelijkheden voor deelname van NTB-leden aan Open Water zwemwedstrijden •NTB-leden die in het bezit zijn van een zogenaamde atletenlicentie kunnen onder dezelfde voorwaarden als KNZB-leden die in het bezit zijn van een startvergunning inschrijven voor Open Waterwedstrijden. Zij kunnen zonder bijkomende kosten via het NTB-bondsbureau de hiervoor benodigde startvergunning aanvragen. •NTB-leden die geen atletenlicentie bezitten (maar wel een basislidmaatschap of aspirantlidmaatschap) kunnen meedoen aan Open Waterwedstrijden na aanschaf van een dagstartvergunning. •Aanvragen van een (dag)startvergunning vindt plaats via het NTB-bondsbureau. •Aanmelding voor de wedstrijden en betaling van startgelden vindt plaats via de KNZB wedstrijdorganisatie. •Bovenstaande geldt voor alle Open Waterwedstrijden, met uitzondering van de NK’s. •NTB-leden worden wel opgenomen in de klassementen van het Open Water Circuit, maar komen niet voor de prijzen in aanmerking.

Open Water Zwemmen Samenwerking NTB & KNZB 11 Mogelijkheden voor deelname van NTB-leden aan Open Water zwemwedstrijden en wedstrijden die onderdeel uit maken van het Lange Afstand Circuit (LAC) • NTB-leden die in het bezit zijn van een zogenaamde Atletenlicentie kunnen onder dezelfde voorwaarden als KNZB-leden die in het bezit zijn van een startvergunning inschrijven voor wedstrijden uit het Open Water Circuit en Lange Afstand Circuit. Zij kunnen zonder bijkomende kosten via het NTB-bondsbureau de hiervoor benodigde startvergunning aanvragen. • NTB-leden die geen Atletenlicentie bezitten (maar wel een basislidmaatschap of aspirantlidmaatschap) kunnen meedoen aan wedstrijden uit het Open Water Circuit en Lange Afstand Circuit na aanschaf van een dagstartvergunning*. • Aanvragen en verrekening van een (dag)startvergunning* vindt plaats via het NTB bondsbureau • Aanmelding voor de wedstrijden en betaling van startgelden vindt plaats via de KNZB wedstrijdorganisatie. • Bovenstaande geldt voor alle Open Water Circuit wedstrijden en LAC wedstrijden • Deelname aan NK’s is voor NTB-leden wel mogelijk, maar alleen KNZB startvergunninghouders komen in aanmerking voor een NK-medaille. • NTB-leden nemen bij KNZB wedstrijden deel onder de KNZB reglementen, dat betekent onder andere dat wetsuits niet zijn toegestaan Mogelijkheden voor deelname van KNZB-leden aan triathlons (en alle andere vormen van combiduursport) • KNZB-leden met startvergunning kunnen, op vertoon van een via het KNZB bondsbureau te verkrijgen startvergunningsbewijs, zonder extra kosten voor een zgn. daglicentie meedoen aan NTB-evenementen tot en met maximaal de kwartafstand (voor triathlon is dat 1000 meter zwemmen – 40 km. fietsen – 10 km. hardlopen; • Deelname aan combiduursportevenementen langer dan de kwart afstand is mogelijk na betaling van de voor de betreffende afstand vastgelegde daglicentiekosten. • Voor KNZB-leden zonder startvergunning geldt dat ze eveneens aan alle NTB-evenementen kunnen deelnemen na betaling van de kosten voor een daglicentie • Aanmelding voor deelname kan – onder vermelding van het KNZB startnummer – via www.ntbinschrijvingen.nl (hier zijn alle door de NTB erkende evenementen terug te vinden) of de website van de betreffende organisatie. • Daglicenties kunnen worden aangeschaft via de wedstrijdorganisatie (in de vorm van een toeslag op het inschrijfgeld) • KNZB-leden met startvergunning moeten op de wedstrijddag hun startvergunningsbewijs + legitimatie kunnen tonen bij het wedstrijdsecretariaat. • Op basis van een KNZB-lidmaatschap worden deelnemers niet in circuitrankings opgenomen. • Deelname aan NK’s is voor KNZB-leden wel mogelijk, maar alleen NTB-licentiehouders komen in aanmerking voor een NK-medaille. • KNZB leden nemen deel aan NTB wedstrijden onder de NTB reglementen. NB: De KNZB startvergunning blijft voor NTB leden geldig voor genoemde wedstrijden, zolang de Atletenlicentie van de NTB geldig blijft (opzegging of wijziging NTB-lidmaatschap, betekent opzegging KNZB startvergunning) Bij vragen kunt u mailen met zwemmen@knzb.nl * Voor tarieven van KNZB dagstartvergunningen verwijzen we u naar de KNZB website: https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/bestuur__organisatie/beleid__organisatie/contributie__tarieven/